ομιλος τραπεζας πειραιως
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αγαπημένα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Με την ίδια ευαισθησία και συνέπεια με την οποία διαχειρίζεται τις περιβαλλοντικές λειτουργικές της επιπτώσεις, η Τράπεζα Πειραιώς είναι πρωτοπόρος στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα, με την στήριξη και χρηματοδότηση επενδύσεων που στοχεύουν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς, σεβόμενη τη δέσμευσή της για στήριξη της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, έχει δημιουργήσει μια σειρά πράσινων τραπεζικών προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας τους επενδυτές μέσω των εξειδικευμένων εργαζομένων (Συνεργάτες Green Banking) σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της.

Η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση που έχει αποκτηθεί στα ζητήματα της πράσινης επιχειρηματικότητας, ο μεγάλος κύκλος εργασιών και οι τεχνικές ιδιαιτερότητες του κάθε έργου αποτελούν τη βάση για την πλήρη υποστήριξη των επενδυτών και την καθοδήγηση τους σε κάθε στάδιο της επένδυσης, από την δημιουργία του επενδυτικού σχεδίου και την αδειοδοτική διαδικασία μέχρι την υλοποίηση της.

Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων είναι η αποφυγή έκλυσης 1,5 εκατομμυρίων τόνων  CO2  μέσω των χρηματοδοτήσεών της το 2014 σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας.

Για την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, έχει ήδη οριστεί από το 2010 σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, Συνεργάτης Green Banking εξειδικευμένος στα περιβαλλοντικά θέματα, για την αποτελεσματικότερη προώθηση των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών. Με τα πράσινα προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς ενισχύονται οικονομικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινων μεταφορών, εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, αποβλήτων και νερού, καθώς και η βιολογική γεωργία, η πράσινη χημεία και ο οικοτουρισμός-αγροτουρισμός. Έτσι επιτυγχάνεται έμμεσα η επίλυση πολλαπλών περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής, της εξάντλησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους. Επιπλέον, 42 από τα υπάρχοντα καταστήματα του δικτύου στην Ελλάδα έχουν στελεχωθεί με τέσσερις θεματικούς Συνεργάτες Green Banking, παρέχοντας ακόμη πιο εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες και ιδιώτες που ενδιαφέρονται για την μείωση του περιβαλλοντικού και ανθρακικού τους αποτυπώματος, τη μείωση λειτουργικού κόστους και εν τέλει, την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

www.greenbanking.gr