ομιλος τραπεζας πειραιως
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ
ΟΜΙΛΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αγαπημένα

Δέσμευση για τη Διασφάλιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων


Η Τράπεζα Πειραιώς, υιοθέτησε και εφαρμόζει τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάνει πράξη την αρχή των ίσων ευκαιριών σε όλες τις δράσεις της και διασφαλίζει την αποφυγή διακρίσεων, καθώς αναγνωρίζει και προωθεί την διαφορετικότητα. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθορίζει όλες τις διαδικασίες και πρακτικές διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού. Αντιτίθεται σε:

 • οποιαδήποτε διάκριση,
 • άνιση συμπεριφορά, και
 • παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου σχετικά µε το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μέσα από τη συστηματική εκπαίδευση:

 • Παρέχεται εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning µε τίτλο «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς» σε όλους τους εργαζομένους του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Υπάρχει διακριτή ενότητα στο πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας Management το περιεχόμενο της οποίας βασίζεται στις έξι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και της Διεθνούς Συνθήκης Εργασίας (ILO). Οι αρχές αυτές αναφέρονται:
  • στην Εξαναγκασμένη Εργασία,
  • στην Παιδική Εργασία,
  • στις Ίσες Ευκαιρίες,
  • στη Συλλογική Διαπραγμάτευση,
  • στην Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας, και
  • στις Συνθήκες Εργασίας.
Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς, επιδιώκοντας να ενδυναμώσει την επικοινωνία με όλους τους εργαζόμενους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

 • Έχει δημιουργήσει ειδικό χώρο επικοινωνίας στον εσωτερικό διαδικτυακό τόπο Intranet, μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν να θέτουν ζητήματα που τους απασχολούν και να καθοδηγούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες.
 • Έχει θεσμοθετήσει διαδικασία υποβολής παραπόνων αναφορικά με τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η οποία αναθεωρείται σε τακτά διαστήματα.