ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Βραβεία & διακρίσεις του Ομίλου Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε για έκτη συνεχή χρονιά στον Δείκτη CRI, αποσπώντας για το 2013 τη διάκριση Platinum.Ως ένα από τα 21 καλύτερα LIFE Environment Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2013, βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή" (climabiz) που υλοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς. Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο "LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Βραβείο Προϊόντος (Product Award for Sustainable Development)» των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2013-2014 στην Ελλάδα, απονεμήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς για τα Πράσινα Προϊόντα και τις Πράσινες Υπηρεσίες της.
Η αξιολόγηση των συμμετοχών έγινε από τον ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος).
Η Deutsche Bank απένειμε στην Τράπεζα Πειραιώς, το 2014, τα «2013 EUR & USD STP Excellence Awards».
Η Τράπεζα Πειραιώς εντάχθηκε στο διεθνή δείκτη Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets, της ομάδας δεικτών Dow Jones Sustainability Indices, μετά από αξιολόγηση από την RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. Οι δείκτες αυτοί συγκαταλέγονται στους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς δείκτες αειφορίας και παρακολουθούν τις οικονομικές επιδόσεις πρωτοπόρων εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται με όρους εταιρικής αειφορίας (corporate sustainability).
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στον εν λόγω δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει το 10% των καλύτερων εταιρειών από τις 800 μεγαλύτερες εταιρείες στις χώρες των αναπτυσσόμενων οικονομιών.
Από το 2010 η Τράπεζα υποβάλλει στο CDP στοιχεία σχετικά με την περιβαλλοντική της επίδοση και τις περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες της. Το 2014, ο CDP βαθμολόγησε με 90C τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επιβεβαιώνοντας τις ενέργειες ενσωμάτωσης των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στον πυρήνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Sustainanalytics
Η εταιρεία έρευνας και ανάλυσης αειφορίας Sustainalytics αξιολόγησε τις δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης, και τη βαθμολόγησε με 70 στα 100, κατατάσσοντάς την στην 35η θέση ανάμεσα στις 226 αξιολογημένες τράπεζες παγκοσμίως. Με τη βαθμολογία αυτή η Τράπεζα χαρακτηρίζεται από τη Sustainalytics ως “Outperformer”, όρος ο οποίος δηλώνει ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας είναι αρκετά πάνω του μέσου όρου (Αξιολόγηση: 12 Σεπτεμβρίου 2014).