ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Βραβεία & διακρίσεις του Ομίλου Πειραιώς

Στο Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets εντάχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από αξιολόγηση από τη RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment.

Ο διεθνής δείκτης αξιολόγησης εταιρικής αειφορίας περιλαμβάνει το 10% των καλύτερων εταιρειών από τις 800 μεγαλύτερες εταιρείες στις χώρες των αναπτυσσόμενων οικονομιών, με βάση τις επιδόσεις τους στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση των δραστηριοτήτων τους.

Η Deutsche Bank απένειμε στην Τράπεζα Πειραιώς, το 2015, τα «2014 EUR & USD STP Excellence Awards».
Το 2015, ο CDP βαθμολόγησε με 97C τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επιβεβαιώνοντας τις ενέργειες ενσωμάτωσης των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στον πυρήνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Sustainanalytics
Η εταιρεία έρευνας και ανάλυσης αειφορίας Sustainalytics αξιολόγησε τις δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης, και τη βαθμολόγησε με 69 στα 100, κατατάσσοντας την στην 38η θέση από τις 222 αξιολογημένες τράπεζες παγκοσμίως (Αξιολόγηση: 11 Φεβρουαρίου 2015).
Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε για την Εταιρική της Υπευθυνότητα στο επίπεδο PLATINUM του Corporate Responsibility Index, για τέταρτη συνεχή χρονιά. Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute).
Η Τράπεζα Πειραιώς εντάχθηκε στο Μητρώο Ethibel EXCELLENCE Investment, μετά από ανακοίνωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Forum Ethibel. Η επιλογή αυτή αναδεικνύει την απόδοση της Τράπεζας σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία στον τραπεζικό κλάδο είναι άνω του μέσου όρου.