ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

ΑΤΕ Ασφαλιστική

Η ΑTE Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1980 με το όνομα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων», με κύριο μέτοχο την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, και μέχρι την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το 1999, συμμετείχαν με μικρό ποσοστό, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού.

Η ίδρυσή της ήταν το αποτέλεσμα του διαχωρισμού των ασφαλιστικών εργασιών από τις τραπεζικές, που μέχρι τότε ασκούσε η ΑΤΕbank.

Τον Αύγουστο του 2005 μετά από τον επανασχεδιασμό του εταιρικού προφίλ της  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και των εταιρειών του ομίλου της, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ απέκτησε το νέο της εμπορικό όνομα: ΑΤΕ Ασφαλιστική.

Σήμερα η Εταιρεία αποτελεί μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στον οποίο μεταβιβάστηκε ταυτόχρονα με το υγιές μέρος της ΑΤΕ bank, η οποία αποκτήθηκε από τον Όμιλο Πειραιώς στις 27.07.2012.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική  είναι μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας, και με επιχειρηματική φιλοσοφία που είναι εστιασμένη στον Άνθρωπο.

Η φιλοσοφία αυτή, που περικλείεται στη φράση-slogan «Κοντά σας ό,τι κι αν τύχει», εκφράζεται με την παροχή πρωτοποριακών ασφαλιστικών προϊόντων και ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων, που καθιστούν την ΑΤΕ Ασφαλιστική ως την εταιρεία με τις περισσότερο εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις.

Συνεχίζουμε μεριμνώντας για τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ασφαλιστικές ανάγκες σας, με πρωτοπορία στα ασφαλιστικά προϊόντα και εξειδίκευση στις ασφαλιστικές καλύψεις.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική έχει αναπτύξει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πωλήσεων σε όλη την επικράτεια και εξυπηρετεί άμεσα κάθε ασφαλιστική ανάγκη.