ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ΑΕ

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ΑΕ είναι μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, με στόχο να καταστεί ένας από τους βασικούς πυλώνες του Ομίλου για την αποτελεσματική υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Εδρεύει στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου, αξιοποιώντας τις άρτιες συνεδριακές υποδομές του σε συνδυασμό με το πλήρως ανακαινισμένο Domotel Kastri.

Οι κύριοι τομείς δράσης της Εξέλιξης είναι οι εξής:

  • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
  • Σύγχρονη Αγροτική Ανάπτυξη
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
  • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Η Εξέλιξη παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, αξιοποιώντας αποτελεσματικά την τεχνογνωσία του Ομίλου Πειραιώς σε αυτούς τους τομείς. Πέρα από τις συνέργειες με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, αναπτύσσει συνεργασίες με εταιρείες, κοινωνικούς φορείς και δράσεις που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή και τις αρχές της.

Έτσι προσφέρει:

  • Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, μέσα από Ολοκληρωμένα Σχολεία και Ακαδημίες, όσο και Εστιασμένα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που παρέχονται από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες , σε θέματα βιώσιμης επιχειρηματικότητας και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.
  • Πιστοποιήσεις ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα επιχειρηματικότητας στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον και σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.
  • Δράσεις προαγωγής της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια και συνέργειες με τον Όμιλο Πειραιώς και αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς.
  • Φιλοξενία συνεδρίων και εκδηλώσεων στο συνεδριακό κέντρο όπου εδρεύει η Εξέλιξη και στο ξενοδοχείο Domotel Kastri.

Όραμα της Εξέλιξης είναι να αποτελέσει κοιτίδα συστηματικής προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και ενεργητικό φορέα καινοτομίας και ανασυγκρότησης στους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας καίρια στην υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.