ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACT SERVICES ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACT Services, θυγατρική του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω της διεθνούς πρακτικής υποστήριξης επιχειρήσεων με τη μέθοδο του outsourcing (της ανάθεσης λειτουργιών της επιχείρησής σας σε εξωτερικούς συνεργάτες), σας προσφέρει, από το 2003, λύσεις που μπορούν να σας εξασφαλίσουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής σας. Tο πελατολόγιό της περιλαμβάνει το σύνολο των Εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης μεγάλου και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας.


Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACT Services, σε συνεργασία μαζί σας, εντοπίζει τις ανάγκες της επιχείρησής σας και σας προσανατολίζει σε λύσεις που ανοίγουν νέους δρόμους ανάπτυξης και μεγιστοποιούν, παράλληλα, τα οφέλη της επιχείρησής σας. Διαθέτει υψηλού επιπέδου συνεργάτες με γνώση, μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία από σύγχρονες μεγάλες επιχειρήσεις και Ομίλους. Σας υποστηρίζει στο σύνολο των λειτουργικών σας αναγκών όχι απλά και μόνο ως σύμβουλος, αλλά:
  • Εντάσσοντας στο δυναμικό σας εξειδικευμένα στελέχη της που συνεργάζονται μαζί σας για να σας προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
  • Αναλαμβάνοντας πλήρως την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών σας υπηρεσιών.


Επιπλέον, παρέχει στην επιχείρησή σας εξειδικευμένες υπηρεσίες, τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε είτε συνολικά είτε μεμονωμένα, καλύπτοντας καίριους τομείς της εσωτερικής σας λειτουργίας:
  • Λογιστικές Υπηρεσίες
  • Φορολογικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
  • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Μισθοδοσίας