Αγαπημένα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Wealth Management ΑΕΠΕΥ «οδηγεί» τους πελάτες της στο πώς να επενδύσουν σε μια πλήρη γκάμα προϊόντων στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, συνάλλαγμα). Αφού προσδιοριστεί το επενδυτικό προφίλ τους, οι πελάτες επιλέγουν το προσωποποιημένο επίπεδο συμβουλής και υποστήριξης από τον Επενδυτικό Σύμβουλο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλογής απεριόριστης εντολής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους.