ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Venture Capital και Private Equity

To Group Venture Capital και Private Equity με τη θυγατρική εταιρεία Piraeus Equity Partners, αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για τις επενδυτικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένους τομείς. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει επενδύσει μέσω των θυγατρικών εταιρειών στους ακόλουθους τομείς:

  • μέσω της O.F. Investments και σε συνεργασία με το Openfund, σε 8 νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας, ενισχύοντας έτσι τη νέα επιχειρηματικότητα,
  • μέσω του Piraeus - TANEO Capital Fund και της διαχειρίστριας εταιρείας του Piraeus Capital Management, σε 7 εταιρείες στους τομείς Τεχνολογίας, Ανανεώσιμης Ενέργειας/ Περιβάλλοντος και σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας με καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα,
  • μέσω της Piraeus Clean Energy LP έχει επενδύσει σε 2 έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
  • τέλος, μέσω του Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Fund έχει επενδύσει μετοχικά σε 7 νεοσύστατες καινοτομικές εταιρείες στο χώρο του Information Technolοgy Communications (ICT) στην Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι τη νέα επιχειρηματικότητα σε ένα στρατηγικό τομέα για τη χώρα.