ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Piraeus Bank Beograd

Η Τράπεζα Πειραιώς εισήλθε στην αγορά της Σερβίας το 2005 εξαγοράζοντας την Atlas Bank η οποία μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Beograd.

Σήµερα, παρέχει µεγάλο εύρος τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις καλύπτοντας τόσο την τραπεζική επιχειρήσεων όσο και τη λιανική τραπεζική.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.piraeusbank.rsPIRAEUS BANK AD BEOGRAD

Διεύθυνση: 5b, Milentija Popovića Street, 11070 Belgrade, Serbia

Τηλ: +381 11 3024 000

Fax: +381 11 3024 040

Website: www.piraeusbank.rs