ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Ιστορική διαδρομή Ομίλου

1916-1991
Τα Πρώτα Χρόνια
1992 - 1999
Ανάπτυξη και δημιουργία
“κρίσιμης μάζας”
2000-2003
Ομογενοποίηση διαδικασιών
& πληροφοριακών συστημάτων
2004-2008
Ισχυρή εγχώρια παρουσία,
Διεθνής επέκταση
2009-2011
Αντιμετώπιση
οικονομικής κρίσης
2012-2014
Θωράκιση Ισολογισμού,
Κεφαλαιακή Ενδυνάμωση
2015
Πρόσφατα Γεγονότα
Έτος αναδιοργάνωσης, εξυγίανσης και ανάπτυξης.
Ίδρυση των θυγατρικών Πειραιώς Leasing, Πειραιώς ΑΕΔΑΚ και Πειραιώς Πρακτορειακής.
Έναρξη δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία (νυν Piraeus Bank Bulgaria).
Ίδρυση της Tirana Bank στην Αλβανία.
Απορρόφηση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού της Chase Manhattan Bank στην Αθήνα.
Εξαγορά της Σίγμα ΑΧΕΠΕΥ.
Εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas.
Συμφωνία εξαγοράς σημαντικού πακέτου της Xiosbank (ολοκλήρωση αρχές 1999).
Συμφωνία εξαγοράς του 56% της Marathon Bank Νέας Υόρκης (ολοκλήρωση μέσα 1999).
Απορρόφηση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού της National Westminster στην Ελλάδα.
Συμφωνία εξαγοράς της Pater Credit Bank στη Ρουμανία (εντάχθηκε στον Όμιλο τον Απρίλιο 2000 και μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Romania).
Ίδρυση καταστήματος στο Λονδίνο.