ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Ιστορική διαδρομή Ομίλου

1916-1991
Τα Πρώτα Χρόνια
1992 - 1999
Ανάπτυξη και δημιουργία
“κρίσιμης μάζας”
2000-2003
Ομογενοποίηση διαδικασιών
& πληροφοριακών συστημάτων
2004-2008
Ισχυρή εγχώρια παρουσία,
Διεθνής επέκταση
2009-2011
Αντιμετώπιση
οικονομικής κρίσης
2012-2014
Θωράκιση Ισολογισμού,
Κεφαλαιακή Ενδυνάμωση
2015
Πρόσφατα Γεγονότα
Συγχώνευση με απορρόφηση των Τραπεζών Χίου & Μακεδονίας-Θράκης από την Τράπεζα Πειραιώς.
Δημιουργία της ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank.
Εξαγορά του 58% της ETBAbank.
Στρατηγική συνεργασία με την ING για δραστηριοποίηση στον τομέα των τραπεζοασφαλειών.
Συγχώνευση με απορρόφηση της ETBAbank από την Τράπεζα Πειραιώς και της ΕΤΒΑ Leasing από την Πειραιώς Leasing.