ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Ιστορική διαδρομή Ομίλου

1916-1991
Τα Πρώτα Χρόνια
1992 - 1999
Ανάπτυξη και δημιουργία
“κρίσιμης μάζας”
2000-2003
Ομογενοποίηση διαδικασιών
& πληροφοριακών συστημάτων
2004-2008
Ισχυρή εγχώρια παρουσία,
Διεθνής επέκταση
2009-2011
Αντιμετώπιση
οικονομικής κρίσης
2012-2014
Θωράκιση Ισολογισμού,
Κεφαλαιακή Ενδυνάμωση
2015
Πρόσφατα Γεγονότα
Εξαγορά της Interbank NY από τη θυγατρική Marathon Banking Corporation στη Νέα Υόρκη και συγχώνευση με απορρόφηση από τη Marathon Bank.
Συγχώνευση με απορρόφηση της Δεβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ από τη Σίγμα ΑΧΕΠΕΥ (νυν Πειραιώς ΑΕΠΕΥ).
Εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Bulgaria), της σερβικής Τράπεζας Atlas Banka(νυν Piraeus Bank Beograd) και της αιγυπτιακής Τράπεζας Egyptian Commercial Bank (νυν Piraeus Bank Egypt).
Εξαγορά της εταιρείας λειτουργικής μίσθωσης AVIS στην Ελλάδα, της ουκρανικής τράπεζας International Commerce Bank (νυν Piraeus Bank ICB) και συμφωνία εξαγοράς του τοπικού δικτύου της Arab Bank στην Κύπρο.
Ανανέωση αποκλειστικής συνεργασίας με ING στον τομέα των τραπεζοασφαλειών ζωής για 10 έτη.
Ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,3 δισ.
Δημιουργία της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ.