ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Ιστορική διαδρομή Ομίλου

1916-1991
Τα Πρώτα Χρόνια
1992 - 1999
Ανάπτυξη και δημιουργία
“κρίσιμης μάζας”
2000-2003
Ομογενοποίηση διαδικασιών
& πληροφοριακών συστημάτων
2004-2008
Ισχυρή εγχώρια παρουσία,
Διεθνής επέκταση
2009-2011
Αντιμετώπιση
οικονομικής κρίσης
2012-2014
Θωράκιση Ισολογισμού,
Κεφαλαιακή Ενδυνάμωση
2015
Πρόσφατα Γεγονότα
Συμφωνία για 10ετή αποκλειστική συνεργασία στον κλάδο γενικών ασφαλειών με τη Ergo Hellas, θυγατρική της Ergo International στην Ελλάδα και μέλος του γερμανικού ασφαλιστικού Ομίλου Munich Re.
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €370 εκατ με έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με Ν.3723/2008 με εισφορά ίσης αξίας ομόλογων του.
Δημιουργία Winbank Direct του πρώτου online καναλιού πώλησης τραπεζικών προϊόντων στην Ελλάδα το οποίο απευθύνεται στους πελάτες όλων των τραπεζών.
Ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €0,8 δισ.
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €380 εκατ με έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με Ν.3723/2008 με εισφορά ίσης αξίας ομόλογων του.
Συμπλήρωση 20 χρόνων από την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς.