ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Όραμα


«Ισχυρή, με ηγετική παρουσία και κοινωνική ευαισθησία Τράπεζα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με τη δύναμη των μετόχων, των πελατών και των ανθρώπων της»

Πώς βιώνουμε το Όραμα


«Eνδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας μέσα από συνεχή μάθηση, καθοδηγούμε με ακεραιότητα, σαφή κατεύθυνση και υπευθυνότητα και διασφαλίζουμε συνθήκες συνεργασίας, προάγοντας την καινοτόμο και αειφόρο επιχειρηματικότητα, σε όλες τις δραστηριότητες της τράπεζας:
Ενθαρρύνουμε νέες ιδέες, αναδεικνύουμε ταλέντα, αναζητούμε ξεχωριστή οπτική σε κάθε διάσταση της εργασίας μας, χαράσσουμε κατευθύνσεις με βιώσιμη προοπτική!»

Μοντέλο αξιών

 • Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα
  «αφουγκραζόμαστε και πρωτοπορούμε στην αγορά»
 • Εξυπηρέτηση
  «παρέχουμε μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης»
 • Όραμα
  «δίνουμε προοπτική και μοιραζόμαστε ξεκάθαρο όραμα»
 • Ενδυνάμωση
  «αναπτύσσουμε επαγγελματίες και δημιουργούμε ευκαιρίες»
 • Ακεραιότητα
  «εξασφαλίζουμε διαφάνεια και ειλικρίνεια χτίζοντας κλίμα εμπιστοσύνης»
 • Κοινωνική Υπευθυνότητα
  «φροντίζουμε για το μέλλον της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της αγοράς»
 • Συλλογικότητα
  «προάγουμε το ομαδικό πνεύμα, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή»