ομιλος τραπεζας πειραιως
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αγαπημένα

Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAPs)

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και επιδιώκοντας να διασφαλίσουμε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, ενδυναμώνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την υγεία-ευεξία των εργαζομένων μας, παρέχουμε τα Πιστοποιημένα Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAPs).

Τα EAPs παρέχουν πρόσβαση σε:

  • 24/7 γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης και ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης για τους εργαζόμενους και τα μέλη της οικογένειάς τους
  • Πρόγραμμα διαχείρισης αιφνίδιων και τραυματικών γεγονότων στον εργασιακό χώρο
  • Εστιασμένα προγράμματα διαχείρισης άγχους
  • Προγράμματα εντοπισμού και διαχείρισης πρώιμων ενδείξεων επικίνδυνων συμπεριφορών (BRM)
  • Συμβουλευτική διαχείρισης σταδιοδρομίας για τα παιδιά των εργαζομένων

Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας τους ενημερώνονται σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας.