ομιλος τραπεζας πειραιως
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αγαπημένα

Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAPs)


Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε καλύτερο βιοτικό επίπεδο και ποιότητα ζωής καθημερινά για τους εργαζόμενους και τα μέλη της οικογένειάς τους. Έτσι, παρέχουμε τα Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAPs) ώστε να ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό σε όλες τις διαστάσεις της ζωής του, εξασφαλίζοντας την ισορροπία, την υγεία και την ευεξία.

Η φροντίδα μας για την υγεία και ευεξία των εργαζομένων γίνεται πράξη μέσα από:

  • Προγράμματα Ενεργητικής Διαχείρισης Υγείας-Ευεξίας (Wellness Programs)
  • Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης
  • Πρόγραμμα Διαχείρισης Τραυματικών Γεγονότων
  • Παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού στα παιδιά των εργαζομένων
Επιδιώκοντας να στηρίζουμε τους εργαζόμενους και την οικογένεια τους, παρέχεται πανελλαδικά, 24ωρη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης και ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης. Έτσι, οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας τους έχουν πάντα πρόσβαση σε έγκυρη ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη όταν το χρειαστούν.

Επίσης φροντίζουμε, μέσα από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας και ομιλίες που οργανώνονται στους χώρους του Ομίλου, να ευαισθητοποιούμε και να ενημερώνουμε τους εργαζόμενους και την οικογένειά τους σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας.