ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAPs)

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και επιδιώκοντας να διασφαλίσουμε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, ενδυναμώνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την υγεία-ευεξία των εργαζομένων μας, παρέχουμε τα Πιστοποιημένα Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAPs).

Τα EAPs παρέχουν πρόσβαση σε:

  • 24/7 γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης και ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης για τους εργαζόμενους και τα μέλη της οικογένειάς τους
  • Πρόγραμμα διαχείρισης αιφνίδιων και τραυματικών γεγονότων στον εργασιακό χώρο
  • Εστιασμένα προγράμματα διαχείρισης άγχους
  • Προγράμματα εντοπισμού και διαχείρισης πρώιμων ενδείξεων επικίνδυνων συμπεριφορών (BRM)
  • Συμβουλευτική διαχείρισης σταδιοδρομίας για τα παιδιά των εργαζομένων

Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας τους ενημερώνονται σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας.