ομιλος τραπεζας πειραιως

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αγαπημένα

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας στον Όμιλο Πειραιώς

Βασική αποστολή του Διευθυντή Καταστήματος είναι η εκπροσώπηση της Τράπεζας και η προώθηση των συμφερόντων της σε συγκεκριμένη αγορά, η διοίκηση του Καταστήματος, ο συντονισμός και η εποπτεία των εργασιών του.
Πλήρης περιγραφή
Athens, Greece Athens
Greece
Πλήρη
Απασχόληση
Βασική αποστολή του Διευθυντή Καταστήματος είναι η εκπροσώπηση της Τράπεζας και η προώθηση των συμφερόντων της σε συγκεκριμένη αγορά, η διοίκηση του Καταστήματος, ο συντονισμός και η εποπτεία των εργασιών του.
Πλήρης περιγραφή
Athens, Greece Athens
Greece
Πλήρη
Απασχόληση
Βασική αποστολή του Διευθυντή Καταστήματος είναι η εκπροσώπηση της Τράπεζας και η προώθηση των συμφερόντων της σε συγκεκριμένη αγορά, η διοίκηση του Καταστήματος, ο συντονισμός και η εποπτεία των εργασιών του.
Πλήρης περιγραφή
Bucharest, Romania Bucharest
Romania
Μερική
Απασχόληση