ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Κωδικός Θέσης Εργασίας: ΑΓΙΑ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ_31_07

Athens
Greece
Πλήρη
Απασχόληση
Βασική αποστολή του Διευθυντή Καταστήματος είναι η εκπροσώπηση της Τράπεζας και η προώθηση των συμφερόντων της σε συγκεκριμένη αγορά, η διοίκηση του Καταστήματος, ο συντονισμός και η εποπτεία των εργασιών του. Ο υποψήφιος/α θα ευθύνεται τόσο για την προσέλκυση και διαχείριση της πελατείας, όσο και για την περαιτέρω διείσδυση στην τοπική αγορά προάγοντας την εικόνα της Τράπεζας. Παράλληλα θα έχει την ευθύνη για το σύνολο των εργασιών του καταστήματος και την εποπτεία της τήρησης των διαδικασιών, καθώς και την ορθή εκπροσώπηση της Τράπεζας ενώπιον των εσωτερικών και εξωτερικών αρχών.