Αγαπημένα

Επαγγελματική Εξέλιξη


Στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς η ανάπτυξη των ανθρώπων μας είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας μας με πολλές πτυχές και πρακτικές εφαρμογές.

Η άνθρωποί μας, θέλουμε να είναι οι πιο ικανοί επαγγελματίες στο χώρο. Αυτό μεταφράζεται σε γνώσεις, ικανότητες, κατάλληλο περιβάλλον, παρακίνηση και σωστή ηγεσία. Γι αυτό επενδύουμε με συνέπεια στη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων μας αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, εξειδικευμένα εργαλεία και κανάλια μάθησης (eLearning, webinars).

Σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες με διακεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό μας δίνουν την ευκαιρία αφενός να εμπλουτίζουμε συνεχώς τις γνώσεις μας και αφετέρου να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς.

Μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης (ετήσια αξιολόγηση, αξιολόγηση 360ο, κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης στελεχών, εξειδικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία), το σχεδιασμό διαδρομών επαγγελματικής εξέλιξης και με τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των ταλέντων του Οργανισμού, πετυχαίνουμε τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων μας αλλά και τη δέσμευση τους στο όραμα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Ακαδημίες

Σχεδιάζουμε προγράμματα εξέλιξης που υλοποιούνται μέσα σε εξειδικευμένες Ακαδημίες τριετούς διάρκειας. Έχουν ως βασικό στόχο να δημιουργήσουν μια ισχυρή και άριστα καταρτισμένη ομάδα στελεχών που θα συμβάλει καθοριστικά στη συνεχή ανάπτυξη και θα διασφαλίσει τη σταθερά ανοδική πορεία της διοίκησης του Ομίλου. Με τις Ακαδημίες επιτυγχάνεται:

  • Η προετοιμασία της επόμενης γενιάς υψηλόβαθμων στελεχών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Η ενδυνάμωση των ικανοτήτων των στελεχών της, ώστε να ηγούνται, να καθοδηγούν και να εμπνέουν τους συνεργάτες τους.
  • Η ενίσχυση της κεκτημένης γνώσης και η περαιτέρω ανάπτυξή της στο πλαίσιο που ορίζουν οι καλύτερες διεθνείς πρακτικές στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό χώρο.

Μentoring

Βάσει της αρχής μας για συνεχή πρόοδο των εργαζομένων ενδυναμώνουμε τις δεξιότητές τους, μέσω του θεσμού του mentoring. Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο αξιοποίησης των ταλέντων των εργαζομένων το οποίο στηρίζεται στο καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο ανώτατου στελέχους σε εργαζόμενο με μέγιστη απόδοση και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης. Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο, ενισχύουμε το κλίμα συνέχειας και ανοιχτής συναδελφικής επικοινωνίας στον Όμιλο μας.

Καινοτομία

Η ενθάρρυνση της καινοτομίας αποτελεί για εμάς το βασικό πυλώνα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μας. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιούνται διαγωνισμοί, εργαστήρια καινοτομίας κ.ά με στόχο να αποκομίσουν οι εργαζόμενοι γνώσεις, να εξοικειωθούν με τεχνικές και να τους δοθεί η ευκαιρία αξιοποιήσουν τη δυναμική τους δημιουργώντας καινοτόμες πρακτικές, προϊόντα, συστήματα ή διαδικασίες.