ομιλος τραπεζας πειραιως
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΟ 2013
Αγαπημένα

Στελέχωση

Οι άνθρωποί μας είναι η ταυτότητά μας. Είναι το πρόσωπο που βλέπουν οι πελάτες και συνεργάτες μας.

Για τον Όμιλο Τράπεζας Πειραιώς, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη ανάπτυξης και επιτυχίας σε κάθε στόχο μας.

Μέσω του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού επιδιώκεται ο ακριβής καθορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η επαρκής στελέχωση του Ομίλου με τον πλέον ποιοτικό τρόπο (σε επίπεδο δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων, προϋπηρεσίας, ομαδικότητας, στρατηγικού προσανατολισμού κλπ.).

Βασικός στόχος είναι η αντικειμενική αξιολόγηση και επιλογή των ανθρώπων μας, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα κριτήρια που απαιτεί ο ρόλος τους, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ευθυγράμμιση των επαγγελματικών τους αξιών με το Όραμα και τις Αξίες του Ομίλου μας.

Φροντίζουμε να διασφαλίζονται η εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα για κάθε υποψήφιο. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους μας και δίνουμε προτεραιότητα στη στελέχωση τόσο μέσα από την Τράπεζα όσο και από τις θυγατρικές εσωτερικού και εξωτερικού.

Υποψήφιοι

Αναζητούμε ανθρώπους που μοιράζονται το όραμα και τις αξίες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. Επιλέγουμε εκείνους που διαβλέπουμε ότι μπορούν να εξελιχθούν κοντά μας και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.

Επιτυχημένη θεωρούμε την επιλογή στελεχών που χαρακτηρίζονται από ομαδικό πνεύμα, πρωτοβουλία, σεβασμό, υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθος και επαγγελματισμό. Κάθε επιλογή ακολουθεί αρχές που προσφέρουν ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, ηλικίας, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού, εθνικότητας ή φυσικής κατάστασης.

Εσωτερική στελέχωση

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι η κάλυψη των επιχειρηματικών μας αναγκών ανατρέχοντας στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου.
Με τον τρόπο αυτό:

  • εξασφαλίζουμε την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που έχει όλες τις ικανότητες για να αναλάβει µεσοπρόθεσµα σημαντικούς ρόλους,
  • παρέχουμε κίνητρα ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης σε όλους τους ανθρώπους μας µε βάση το σχεδιασμό συγκεκριμένων ατομικών πλάνων ανάπτυξης,
  • ενθαρρύνουμε το θεσμό του εκπατρισμού, µε την απόσπαση στελεχών μας στις θυγατρικές του Ομίλου μας στο εξωτερικό, για την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη αναγκών στελέχωσης από έμπειρα και ικανά στελέχη.

Εντοπιότητα

Στρατηγική επιλογή μας είναι να ενισχύουμε οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες όπου αναπτύσσουμε τη δραστηριότητά μας.

Για αυτό το λόγο, όταν στελεχώνουμε τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο κριτήριο της εντοπιότητας. Αυτό μας επιτρέπει να κατανοούμε και να εξυπηρετούμε καλύτερα τις τοπικές ανάγκες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου.

Παράλληλα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις της αγοράς και τις τάσεις σε θέματα στελέχωσης ώστε να βελτιώνουμε σταθερά τη τεχνογνωσία μας.

Διαδικασία επιλογής


Επικοινωνούμε ανοικτά τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που παρουσιάζονται στον Όμιλο. Σε κάθε πρόσληψη ακολουθούμε διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης. Κάθε διαδικασία διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο της θέσης και τις απαιτήσεις της σε εξειδικευμένη γνώση και επαγγελματική πείρα. Μπορεί να περιλαμβάνει:
  • Συνεντεύξεις
  • Τεστ ικανοτήτων
  • Τεστ επαγγελματικής συμπεριφοράς
  • Τεστ με αυτοματοποιημένα ψυχομετρικά εργαλεία
  • Άλλες εξειδικευμένες διαδικασίες αξιολόγησης
Για να εφαρμόζουμε ενιαία αντικειμενικά κριτήρια επενδύουμε σε εξειδικευμένα εργαλεία. Με ανάλογες σύγχρονες μεθόδους συνεχίζουμε την αξιολόγηση των ανθρώπων μας σε όλη τη σταδιοδρομία τους στον Όμιλο.