ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Χαρίκλεια Α. Απαλαγάκη

Γεννήθηκε:

1959, στο Ηράκλειο Κρήτης

Τίτλοι σπουδών:

Πτυχίο (άριστα) και διδακτορικό (άριστα) της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (έτη 1981 και 1989). Μεταπτυχιακό στο ΑΠΘ και στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

Ξένες γλώσσες:

Γερμανικά, Aγγλικά άπταιστα. ΄Ανετος χειρισμός και της Ιταλικής γλώσσας

Επαγγελματική ιδιότητα:

Δικηγόρος μέλος του Δ.Σ Θεσσαλονίκης από το 1984.

Μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ (και επιστημονική συνεργάτης) από το 1982 έως σήμερα.

Καθηγήτρια Α Βαθμίδος: Απρίλιος 2004 μέχρι σήμερα.

Σημαντικότερη θέση ευθύνης:

Τράπεζα Πειραιώς (Ομιλος Τράπεζας Πειραιώς) από τον Αύγουστο του 2001 έως και σήμερα ως εξής:

  • Αύγουστος 2001 έως 2004, Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας σε Νομικά Θέματα
  • Ιανουάριος 2004 – Απρίλιος 2006. Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς
  • Απρίλιος 2006 έως 28.11.2013. Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Εποπτεία της Διεύθυνσης Δικαστικού της Τράπεζας. Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας
  • 28.11.2013 έως και σήμερα. Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (Εντεταλμένη Σύμβουλος) και ανάθεση εποπτείας των (6) Νομικών Διευθύνσεων της Τράπεζας, που καλύπτουν το σύνολο των νομικών της εργασιών (εταιρικής διοίκησης, δικτύου, κεντρικών υπηρεσιών, εισπράξεως απαιτήσεων, νομικών εργασιών Περιφέρειας), αριθμός εποπτευόμενων δικηγόρων 290. Αναδιοργάνωση Νομικών Υπηρεσιών, με κριτήριο τις κεντροποιημένες εργασίες της Τράπεζας, εξασφάλιση εσωτερικής αυτοδύναμης νομικής εξυπηρέτησης όλων των τομέων δράσης της Τράπεζας. Παροχή νομικού έργου στην Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας. Εκπαίδευση ενσωμάτωση και αξιοποίηση των δικηγόρων των συγχωνευθεισών Τραπεζών, ή Εργασιών των Τραπεζών ΑΤΕ, ΓΕΝΙΚΗ, MILLENNIUM, CBP, ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Επεξεργασία διαδικασιών, για την ενσωμάτωση των νομικών εργασιών όλων των παραπάνω Τραπεζών στο δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Επιπρόσθετα την 7.5.2015 ανέλαβε την εποπτεία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Συντονισμός, ή απευθείας χειρισμός όλων των σημαντικών νομικών εργασιών της Τράπεζας (λ.χ. διαχείριση ΣΕΚ, capital controls,)

Είναι μέλος του Ανώτατου Νομικού Συμβουλίου της Ελληνικής ΄Ενωσης Τραπεζών και με την ιδιότητα αυτή, συμμετέχει είτε στην επεξεργασία νομοθετικών κειμένων, είτε στην αντιμετώπιση γενικότερων θεμάτων του κλάδου

Νομοπαρασκευαστική εμπειρία:

Συμμετείχε σε δύο επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2008-2009) και 2012-2014 για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες ψηφίστηκαν με το ν. 4334/2015. Επίσης συμμετείχε, ως Εισηγήτρια, στην Επιτροπή του ΥΠΟΙΚ (Γενικό Λογιστήριο) για την καθιέρωση της διαταγής πληρωμής στη Διοικητική Δικονομία (2014/2015). Το 2012 εισηγήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την εισαγωγή του θεσμού της μεσολάβησης για την διαχείριση των αιτήσεων πτωχεύσεως φυσικών προσώπων. Είναι Αντιπρόεδρος στο Ι.ΔΕ.ΜΕ. (δίκαιο διαιτησίας και μεσολάβησης) του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Διδακτική εμπειρία στην Εθνική Σχολή Δικαστών

Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστών από το 1995 μέχρι και σήμερα.

Λόγω της παραπάνω επαγγελματικής της εμπειρίας (ιδίως στον τραπεζικό κλάδο), έχει αποκτήσει διοικητική, οργανωτική, και γνωστική εξειδίκευση στο ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Σε όλους τους παραπάνω τομείς διαθέτει και μακρά δικαστηριακή εμπειρία, από τα 1984 και ιδίως από το 1992 ιδίως στα Ανώτατα Δικαστήρια ( ΄Αρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας, Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας), και γνωρίζει τα δομικά, οργανωτικά προβλήματα της δικαιοσύνης.