ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Γεώργιος Χαντζηνικολάου

O κος Γεώργιος Χαντζηνικολάου είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Είναι κάτοχος Διδακτορικού (PhD) στα Οικονομικά και MBA από το New York University (Graduate School of Business) καθώς και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η σταδιοδρομία του στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ξεπερνάει τα 33 έτη, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με έδρα το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Ο κος Χαντζηνικολάου κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στη Διεθνή Ένωση Swaps και Παραγώγων (International Swaps and Derivatives Association - ISDA) στο Λονδίνο για 7 έτη, όπου ήταν επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο παρελθόν και για 20 χρόνια περίπου, κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις στις αγορές παραγώγων και σταθερού εισοδήματος σε διάφορα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των Dresdner Kleinwort Benson, Bank of America Merrill Lynch και UBS στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, ενώ ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Παγκόσμια Τράπεζα στην Ουάσιγκτον. Ο κος Χαντζηνικολάου έχει επίσης διοικητική εμπειρία στην Ελλάδα, καθώς κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην TBANK και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.