ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Γεώργιος Ι. Πουλόπουλος

Ο κος Γιώργος Πουλόπουλος είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς από τα τέλη Ιουνίου 2016. Προηγουμένως ήταν Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και CFO, καθώς και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο κος Πουλόπουλος ασκούσε καθήκοντα CFO από το 2010, έχοντας μεταξύ άλλων την ευθύνη για τη χρηματοοικονομική εποπτεία της επιτυχημένης ολοκλήρωσης της εξαγοράς και ενσωμάτωσης των 7 αποκτηθεισών τραπεζικών δραστηριοτήτων από το 2012 και μετά, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών συνεργιών.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Τράπεζα Πειραιώς τον Φεβρουάριο του 1999 στη Διεύθυνση Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, όπου ήταν υπεύθυνος/επικεφαλής κρίσιμων για την Τράπεζα έργων, όπως η μετάβασή της στο ευρώ.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς, ο κος Πουλόπουλος είχε εργασθεί ως Assistant Manager στο Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας από το 1993 μέχρι το 1999.

Ο κ. Πουλόπουλος είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος MBA από το Henley Management College στο Λονδίνο. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.