ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Ιάκωβος Γ. Γεωργάνας

Ο κ. Ιάκωβος Γεωργάνας είναι μη Εκτελεστικός Α’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από τον Ιανουάριο του 1992 έως τον Μάιο του 2004.

Είναι παράλληλα μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών και της Εταιρίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.

Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Αθήνα 1955), καθώς και στο Harvard Business School (Advanced Management Program – άνοιξη 1979). Τον Ιούλιο του 1958 εισήλθε στην υπηρεσία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (Ο.Χ.Ο.Α.), της μετέπειτα ΕΤΒΑbank, στην οποία εργάστηκε επί 33 χρόνια ως στέλεχος, Υποδιοικητής και Διοικητής κατά την περίοδο 2002-2003.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από 12.1.1989 έως 31.1.1991, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, Μέλος της Επιτροπής των Αναπληρωτών Διοικητών των Ιδρυμάτων Μακροπρόθεσμης Πίστης των Χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.).