ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Σολομών Α. Μπεράχας

Ο κος Σολομών Μπεράχας είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Τειρεσίας Α.Ε. Επίσης είναι μη - εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης Πειραιώς. Στο παρελθόν διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης Πειραιώς ως εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Τράπεζας και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τειρεσίας ΑΕ. Έχει επίσης εργαστεί ως Σύμβουλος Διοίκησης της Τραπέζης Πειραιώς. Από το 1983 μέχρι το 2012 κατείχε διοικητικές θέσεις ευθύνης Διαχείρισης Κινδύνων, στην Eurobank , καθώς και στη Citibank στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα. Κατέχει B.Sc. - Industrial Engineering, M.Sc. - Information Systems, και Ph.D. - Operations Research από το Technion – Israel Institute of Technology.