ομιλος τραπεζας πειραιως
ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αγαπημένα

Πιστοληπτική ΔιαβάθμισηΟίκος

Μακροπρόθεσμη
Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Βραχυπρόθεσμη
Πιστοληπτική Διαβάθμιση

(Προοπτικές)
Outlook

Τελευταία
Ημ/ νία Έκθεσης

Standard & Poor's 

CCC+

C

Stable

02.08.2016 

Fitch

RD

RD

-

21.06.2016 

Moody's 

Caa3*

N-P

Stable

19.02.2016*Πιστοληπτική Διαβάθμιση Καταθέσεων Μόνο – Πιστοληπτική Διαβάθμιση Senior Debt: ‘Ca’ (Stable)