ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Πιστοληπτική ΔιαβάθμισηΟίκος

Μακροπρόθεσμη
Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Βραχυπρόθεσμη
Πιστοληπτική Διαβάθμιση

(Προοπτικές)
Outlook

Τελευταία
Ημ/ νία Έκθεσης

S&P Global

CCC+

C

Stable

21.02.2018 

Fitch

RD

RD

-

19.06.2017 

Moody's 

Caa2

N-P

Stable

27.02.2018