ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Πιστοληπτική ΔιαβάθμισηΟίκος

Μακροπρόθεσμη
Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Βραχυπρόθεσμη
Πιστοληπτική Διαβάθμιση

(Προοπτικές)
Outlook

Τελευταία
Ημ/ νία Έκθεσης

Standard & Poor's 

CCC+

C

Stable

02.08.2016 

Fitch

RD

RD

-

19.06.2017 

Moody's 

Caa3

N-P

Stable

26.06.2017