ομιλος τραπεζας πειραιως

Διαδραστικό γράφημα πορείας Warrant

Αγαπημένα

Ιστορικό Γράφημα Warrant της μετοχής Τράπεζας Πειραιώς

23/3/2016
Ημερομηνία Κλεισίματος
0,001
Κλείσιμο (€)
0,00
Ημερήσια μεταβολή (%)
843.637
Συνολική Αξία Warrants (€)
0,16
Μέγιστο από 03/07/2013 (€)
0,00
Eλάχιστο από 03/07/2013 (€)
0,00
Εβδομαδιαία μεταβολή (%)
0,00
Μηνιαία μεταβολή (%)
0,00
Μεταβολή από 03/07/2013 (%)
Διαδράστε
Ρυθμίστε τις ημερομηνίες για να δείτε το γράφημα στο χρονικό περιθώριο που σας ενδιαφέρει
Ημερομηνίες

23/3/2016
Ημερομηνία Κλεισίματος
0
Συνολικός ημερήσιος όγκος (τεμ.)
843.637.022
Συνολικός αριθμός Warrants (τεμ.)
29.286.211
Μέγιστο από 03/07/2013 (τεμ.)
40
Ελάχιστο από 03/07/2013 (τεμ.)
4.327.107
Μέσος όρος από 03/07/2013 (τεμ.)
Διαδράστε
Ρυθμίστε τις ημερομηνίες για να δείτε το γράφημα στο χρονικό περιθώριο που σας ενδιαφέρει
Ημερομηνίες