ομιλος τραπεζας πειραιως

Εταιρική Υπευθυνότητα

Αγαπημένα

Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

 1. Εταιρική Διακυβέρνηση
  Βελτιστοποίηση της Εταιρικής Διακυβέρνησης
 2. Οικονομία
  Ευθυγράμμιση των Επιχειρηματικών Στόχων με την Κοινωνική Πρόοδο και Αλληλεγγύη
 3. Εργαζόμενοι
  Υιοθέτηση Άριστων Εργασιακών Πρακτικών
 4. Κοινωνία
  Ενδυνάμωση της Κοινωνίας και προαγωγή του Πολιτισμού
 5. Περιβάλλον
  Προστασία του Περιβάλλοντος με την υπεύθυνη χρήση φυσικών πόρων και την υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων που παράγουν περιβαλλοντική και κοινωνική ωφέλεια

Δείτε περισσότερα