ομιλος τραπεζας πειραιως

Εταιρική Υπευθυνότητα

Αγαπημένα

Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

  1. Βελτιστοποίηση της Εταιρικής Διακυβέρνησης
  2. Ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων με την κοινωνική πρόοδο και αλληλεγγύη
  3. Υιοθέτηση Άριστων Εργασιακών Πρακτικών
  4. Αρμονικές Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
  5. Προαγωγή του Πολιτισμού
  6. Προστασία του Περιβάλλοντος με την Υπεύθυνη Χρήση Φυσικών Πόρων και την Υποστήριξη Επιχειρηματικών Δράσεων που Παράγουν Περιβαλλοντική και Κοινωνική Ωφέλεια

Δείτε περισσότερα