ομιλος τραπεζας πειραιως

Η Πολιτιστική Αναβάθμιση της Χώρας και οι Επιστημονικές Εκδηλώσεις του ΠΙΟΠ

Πολιτιστικές δράσεις


Το ΠΙΟΠ οργανώνει πολιτιστικές δράσεις υψηλών προδιαγραφών, π.χ. αρχαιολογικές, εικαστικές, φωτογραφικές εκθέσεις κ.ά. στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων των μουσείων του Δικτύου του με σκοπό την πολιτιστική αναβάθμιση. Οι δράσεις συνάδουν με το χαρακτήρα κάθε μουσείου και την τοπική ιστορία της περιοχής. Συχνά, για την υλοποίηση των δράσεων αυτών το ΠΙΟΠ συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, ενώ άλλοτε παραχωρεί τη χρήση των αιθουσών για τη στέγαση εκδηλώσεων που οργανώνουν οι φορείς αυτοί.

Μέσα στο 2017, το Ίδρυμα συνέχισε την ποιοτική λειτουργία του Δικτύου Μουσείων του, φιλοξενώντας 182 δράσεις ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης και 532 τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, 14 εκθέσεις, 166 λοιπές πολιτιστικές δράσεις και 133 συνεργασίες με τρίτους φορείς.

Επιστημονικές εκδηλώσεις


Το ΠΙΟΠ οργανώνει ποικίλες επιστημονικές εκδηλώσεις τόσο στην έδρα του, στην Αθήνα, όσο και στα μουσεία του Δικτύου του με σκοπό την πολιτιστική αναβάθμιση. Οι εκδηλώσεις αυτές επικεντρώνονται στην καταγραφή και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς και την εμπεριστατωμένη μελέτη των τεχνικοοικονομικών όψεων της νεοελληνικής κοινωνίας. Η οργάνωση των εκδηλώσεων γίνεται σε συνεργασία με πανεπιστήμια, επιστημονικά σωματεία ή/και τοπικούς φορείς.