ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Η Πολιτιστική Αναβάθμιση της Χώρας και οι Επιστημονικές Εκδηλώσεις του ΠΙΟΠ

Πολιτιστικές δράσεις


Το ΠΙΟΠ οργανώνει πολιτιστικές δράσεις υψηλών προδιαγραφών, π.χ. αρχαιολογικές, εικαστικές, φωτογραφικές εκθέσεις κ.ά. στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων των μουσείων του Δικτύου του με σκοπό την πολιτιστική αναβάθμιση. Οι δράσεις συνάδουν με το χαρακτήρα κάθε μουσείου και την τοπική ιστορία της περιοχής. Συχνά, για την υλοποίηση των δράσεων αυτών το ΠΙΟΠ συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, ενώ άλλοτε παραχωρεί τη χρήση των αιθουσών για τη στέγαση εκδηλώσεων που οργανώνουν οι φορείς αυτοί.

Κύριες πολιτιστικές δράσεις για το έτος 2011:
  • 10 εκθέσεις,
  • 28 ξεναγήσεις, σε ξένους και Έλληνες επισήμους, συνέδρους επιστημονικών συναντήσεων, φοιτητές, τουριστικούς πράκτορες, το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Ελλάδος, τοπικούς παράγοντες και Συλλόγους Φίλων ελληνικών μουσείων,
  • λοιπές δράσεις, 8 εκ των οποίων σε συνεργασία με τρίτους φορείς,
  • προσαρμογή της έκθεσης Μύρτις: Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν  για άτομα με αναπηρία, με την εφαρμογή ειδικών μουσειολογικών λύσεων, σε συνεργασία με το Φάρο Τυφλών.

Επιστημονικές εκδηλώσεις


Το ΠΙΟΠ οργανώνει ποικίλες επιστημονικές εκδηλώσεις τόσο στην έδρα του, στην Αθήνα, όσο και στα μουσεία του Δικτύου του με σκοπό την πολιτιστική αναβάθμιση. Οι εκδηλώσεις αυτές επικεντρώνονται στην καταγραφή και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς και την εμπεριστατωμένη μελέτη των τεχνικοοικονομικών όψεων της νεοελληνικής κοινωνίας. Η οργάνωση των εκδηλώσεων γίνεται σε συνεργασία με πανεπιστήμια, επιστημονικά σωματεία ή/και τοπικούς φορείς. Κεντρική επιστημονική εκδήλωση του ΠΙΟΠ αποτελεί η οργάνωση «Τριημέρων Εργασίας» με θέμα τους βασικούς κλάδους της ελληνικής παραδοσιακής τεχνολογίας και οικονομίας. Σκοπός τους είναι τόσο η ανάπτυξη πολιτιστικών δημιουργικών σχέσεων μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ιστορικής έρευνας σχετικά με την οικονομία και την τεχνολογία όσο και η ανταλλαγή γνώσεων  με φορείς και εταιρείες που αναζητούν την ιστορική ανάδειξη της δράσης του κλάδου τους.

Με τον τρόπο αυτό:


  • επιτυγχάνεται η σύνδεση της ιστορικής έρευνας και της σύγχρονης οικονομικής ζωής,
  • προωθείται η ιστορική έρευνα στον τομέα των βασικών ελληνικών προϊόντων διατροφής και εξαγωγής,
  • συγκροτείται μια δεξαμενή πληροφοριών και εποπτικού υλικού που τεκμηριώνει το ιστορικό παρελθόν κάθε παραγωγικού κλάδου, και
  • θέτονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου τα αποτελέσματα των εργασιών καθώς το ΠΙΟΠ επιμελείται και εκδίδει την έντυπη έκδοση των Πρακτικών τους.
Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 11 Τριήμερα σχετικά με τη νεοελληνική τεχνολογία και την καταγραφή της ιστορίας βασικών ελληνικών προϊόντων και παραγωγικών κλάδων.