ομιλος τραπεζας πειραιως

Συμβολή στη Διά Βίου Μάθηση από τον ΠΙΟΠ

Προγράμματα Εκπαίδευσης για Μικρούς Μαθητές


Το ΠΙΟΠ συμβάλλει στη διά βίου μάθηση, τόσο με το σχεδιασμό σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης όσο και με την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και έντυπου υλικού. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία της Αττικής (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΙΟΠ σχεδιάζουν εξειδικευμένοι επιστήμονες που εργάζονται στο ΠΙΟΠ, αρχαιολόγοι-μουσειολόγοι με εξειδίκευση στη Μουσειοπαιδαγωγική, ιστορικοί, αρχειονόμοι και ειδικοί στην πληροφορική, ενίοτε σε συνεργασία σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.

Τα προγράμματα αυτά, που συμβάλλουν στον εμπλουτισμό και την εξέλιξη των διδακτικών στόχων και είναι πρωτότυπα και καινοτόμα, εξυπηρετούν τους διδακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς του Προγράμματος Σπουδών εμπλουτίζοντάς τους, διευρύνοντας τους παιδαγωγικούς στόχους σε όλα τα επίπεδα, προβάλλοντας ουσιαστικές και επιστημονικά ελεγμένες γνώσεις και προτείνοντας σχετική βιβλιογραφία.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΙΟΠ προσαρμόζονται ανάλογα και οι προτεινόμενες για τους μαθητές μεθοδολογικές τεχνικές, προκειμένου να εργαστούν σε ομάδες, ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ενώ τονίζεται ότι η συμμετοχή των μαθητών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας είναι βιωματική-ενεργητική, δημιουργική και όχι παθητική. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται δωρεάν και υλοποιούνται ως διδακτικές επισκέψεις των μαθητών στην έδρα του Ιδρύματος στο Ιστορικό Αρχείο, στη Βιβλιοθήκη και στα Μουσεία του Δικτύου. Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικές δράσεις, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα Μουσεία του Δικτύου, ανέρχεται σε 25.288.

Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Η πολιτική του ΠΙΟΠ για τη διά βίου μάθηση ενηλίκων αφορά στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση και στην πρακτική άσκηση.

Οι σχολικές ομάδες δεν αποτελούν τη μοναδική ομάδα-στόχο των εκπαιδευτικών δράσεων του ΠΙΟΠ. Παράλληλα, με το βλέμμα στραμμένο και σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, το ΠΙΟΠ υποδέχεται προσφυγόπουλα τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στο δυναμικό των σχολείων και διατηρεί συστηματική συνεργασία με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων (ΟΚΑΝΑ).
  • Το ΠΙΟΠ, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά τμήματα, δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε νέους επιστήμονες, με στόχο την εξοικείωσή τους στη λειτουργία οργανισμών πολιτιστικής διαχείρισης, υπό την επίβλεψη έμπειρων στελεχών, και σκοπό την προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του για συνεχή και διά βίου εκπαίδευση, το ΠΙΟΠ σχεδιάζει την παροχή νέου εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία διαδραστικής πύλης για την αμεσότερη επικοινωνία του με ευρύτερες ομάδες κοινού.