ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Συμβολή στη Διά Βίου Μάθηση από τον ΠΙΟΠ

Προγράμματα Εκπαίδευσης για Μικρούς Μαθητές


Το ΠΙΟΠ συμβάλλει στη διά βίου μάθηση, τόσο με το σχεδιασμό σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης όσο και με την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και έντυπου υλικού. Ενισχύει συνεχώς τη διδακτική-εκπαιδευτική διάσταση των μουσείων του Δικτύου του με ποικίλα παιδαγωγικά μέσα και νέες τεχνολογίες στη μάθηση. Υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα συνδεδεμένα με τη θεματολογία του κάθε μουσείου, τα οποία έχουν στόχο τη δημιουργία ενεργού δεσμού μεταξύ σχολείων και μουσείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βιωματική σχέση των παιδιών με εργαλεία, μηχανισμούς και διαδικασίες του τεχνικού πολιτισμού, θέματα τα οποία κατέχουν μέχρι σήμερα δευτερεύουσα θέση στο χώρο της εκπαίδευσης. Στα προγράμματα αυτά αυξάνεται συνεχώς η συμμετοχή των παιδιών. Το 2011 οργανώθηκαν 16 εκπαιδευτικές δράσεις με 24.500 συμμετοχές μαθητών. Το ΠΙΟΠ χορηγεί ειδικούς εκπαιδευτικούς φακέλους προς κάθε σχολική κοινότητα που έχει προγραμματίσει επίσκεψη σε μουσείο του Δικτύου του, προετοιμάζοντας έτσι τους μαθητές και παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα μουσειοπαιδαγωγικά εργαλεία.

Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Η πολιτική του ΠΙΟΠ για τη διά βίου μάθηση ενηλίκων αφορά στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση και στην πρακτική άσκηση:

  • Το ΠΙΟΠ οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, που απευθύνονται κυρίως στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2011 υλοποιήθηκαν 12 προγράμματα που αφορούσαν τη μουσειακή και περιβαλλοντική αγωγή στα οποία συμμετείχαν 400 εκπαιδευτικοί.
  • Στην έδρα του ΠΙΟΠ και στο πλαίσιο της συμβολής του στη διά βίου εκπαίδευση λειτουργεί ετήσιο εργαστήριο 80 θέσεων με αντικείμενο τη βιομηχανική κληρονομιά. Παρέχονται και πιστοποιούνται 300 ώρες εκπαίδευσης ανά συμμετοχή.
  • Το ΠΙΟΠ, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά τμήματα, δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε νέους επιστήμονες, με στόχο την εξοικείωσή τους στη λειτουργία οργανισμών πολιτιστικής διαχείρισης, υπό την επίβλεψη έμπειρων στελεχών, και σκοπό την προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του για συνεχή και διά βίου εκπαίδευση το ΠΙΟΠ σχεδιάζει την παροχή νέου εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία διαδραστικής πύλης για την αμεσότερη επικοινωνία του με ευρύτερες ομάδες κοινού.