ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Σχεδιασμός και δημιουργία Δικτύου μουσείων της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

Δημιουργία και λειτουργία των Μουσείων

Λειτουργούν τα εξής 7 θεματικά τεχνολογικά μουσεία:
 1. Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί,
 2. Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα Αρκαδίας,
 3. Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη,
 4. Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (Αγία Παρασκευή),
 5. Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.&Σ. Τσαλαπάτα στο Βόλο,
 6. Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο Τήνου,
 7. Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, ορεινή Κορινθία.
Δύο νέα μουσεία θα προστεθούν το προσεχές διάστημα στο Δίκτυο: Μουσείο Μαστίχας στη Χίο και Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα, διευρύνοντας την παρουσία και τη δράση του ΠΙΟΠ στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας.

Τα μουσεία δεν είναι ιδιοκτησία του ΠΙΟΠ ή της Τράπεζας Πειραιώς, ανήκουν κατά περίπτωση στην τοπική αυτοδιοίκηση ή το ελληνικό δημόσιο. Το Ίδρυμα δεσμεύεται και αναλαμβάνει την υποδειγματική λειτουργία τους για τα πρώτα 50 χρόνια. Καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών εξόδων τους και φροντίζει για την εύρυθμη διοίκησή τους. Στις επιτροπές λειτουργίας των μουσείων συμμετέχουν τοπικοί εταίροι και εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Στη συνέχεια, η ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους περιέρχεται στους φορείς που έχουν την κυριότητά τους, εφόσον αυτοί το επιθυμούν.

Η αυξανόμενη επισκεψιμότητα των μουσείων του Δικτύου είναι αποτέλεσμα της ολοένα μεγαλύτερης αναγνωρισιμότητάς τους. Οι επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 23,2% το 2011 φτάνοντας τις 120.000. Σημειώνεται ότι το 67% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε με δωρεάν είσοδο. Το προσωπικό του Δικτύου Μουσείων επιμορφώνεται τακτικά, ώστε να αναβαθμίζονται συνεχώς οι υπηρεσίες που παρέχονται στους επισκέπτες.

 

Υποστήριξη και Ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών μέσω του Δικτύου μουσείων του ΠΙΟΠ


Το ΠΙΟΠ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του τριπτύχου Άνθρωπος-Κοινωνία-Πολιτισμός που αυτή προάγει, έχει αναλάβει την υλοποίηση πολιτιστικών και επιστημονικών δράσεων στην ελληνική περιφέρεια. Η πολιτική του, σταθερά προσανατολισμένη στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, έχει βασικό στόχο την άμεση πολιτιστική και την έμμεση οικονομική τους αναβάθμιση.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την ίδρυση και λειτουργία ενός εκτεταμένου, διαρκώς αυξανόμενου δικτύου θεματικών τεχνολογικών μουσείων, σε επιλεγμένα σημεία της ελληνικής περιφέρειας. Η θεματική τού κάθε μουσείου βασίζεται στην τοπική τέχνη, την τεχνολογική παράδοση και παραγωγή:

 • Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί,
 • Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα Αρκαδίας,
 • Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη,
 • Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (Αγία Παρασκευή),
 • Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.&Σ. Τσαλαπάτα στο Βόλο,
 • Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο Τήνου,
 • Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας στην ορεινή Κορινθία.
Το ΠΙΟΠ στηρίζει τις απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπου βρίσκονται τα μουσεία, μέσω της συνεχούς αύξησης της τουριστικής κίνησης σε αυτά. Επιτυγχάνει την οικονομική ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών φροντίζοντας:

 • να ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό,
 • να προμηθεύεται το 80% των αγαθών και 50% των προϊόντων που πωλούνται στα κυλικεία και τα πωλητήρια των μουσείων από την τοπική αγορά,
 • να δημιουργεί θέσεις εργασίας απασχολώντας προσωπικό που προέρχεται κατά κύριο λόγο από την περιοχή λειτουργίας του εκάστοτε μουσείου.
Οι τοπικές κοινωνίες αναγνωρίζουν τις θετικές επιπτώσεις της προβολής της πολιτιστικής τους ταυτότητας στην τόνωση της οικονομίας τους. Αξιοποιούν το πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτουν χρησιμοποιώντας ως βάση το ερευνητικό έργο του ΠΙΟΠ που συνδέεται με τη δημιουργία και τη λειτουργία των μουσείων και αφορά την καταγραφή της ιστορίας της τοπικής τους παραγωγής και της βιομηχανικής τους ανάπτυξης.