ομιλος τραπεζας πειραιως

Επιστημονική υποστήριξη από τον ΠΙΟΠ

Παραγωγή ερευνητικού έργου

H παραγωγή ερευνητικού έργου αποτελεί τη βάση στήριξης του τριπτύχου δράσης του ΠΙΟΠ: «έρευνα, έκθεση, έκδοση». Το έργο σχεδιάζεται διεπιστημονικά και κατέχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της μακρόχρονης, απόλυτα διακριτής και εξειδικευμένης εμπειρίας του Ιδρύματος σε θέματα συγκεκριμένων θεματικών έρευνας και στην ανάπτυξη συναφούς καινοτομίας.

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου αξιοποιούνται:

 • στη δημιουργία των θεματικών τεχνολογικών μουσείων,
 • στον εμπλουτισμό των μουσειακών συλλογών,
 • στη διοργάνωση εκθέσεων,
 • στην έκδοση μελετών, βάζοντας συχνά τις πρώτες βάσεις στην κείμενη βιβλιογραφία,
 • στη δημιουργία εργαλείων προώθησης τοπικών οικονομιών,
 • στην ψηφιοποίηση επιστημονικών δεδομένων που συμβάλλουν στην προαγωγή της έρευνας, και
 • στη συμβολή του Ιδρύματος σε εθνικής εμβέλειας παρεμβάσεις για λογαριασμό της Ελλάδας, σε συνεργασία με φορείς εμπεδωμένου κύρους.

Σε ό,τι αφορά τη θεματολογία της έρευνας, έμφαση δίνεται στην παραδοσιακή τεχνολογία, τη διαχείριση των φυσικών πόρων της χώρας, στην υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά του πρόσφατου παρελθόντος. Κατά το 2017 πραγματοποιήθηκαν:

 • Ερευνητικό πρόγραμμα για την οικονομική ιστορία της Θεσσαλονίκης: Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πυρκαγιά του 1917 στη Θεσσαλονίκη, θεματικός στόχος του ΠΙΟΠ ήταν να αποτυπώσει τις κοινωνικές, παραγωγικές και πολεοδομικές παραμέτρους - καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις- που καθόρισαν την ανασυγκρότηση της Θεσσαλονίκης με έμφαση στο ιστορικό της κέντρο.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο την καταγραφή του τοπικού γλωσσικού ιδιώματος των Ιωαννίνων. Το ερευνητικό πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια σύνδεσης του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα, με την τοπική κοινωνία με στόχο την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής
 • Ολοκλήρωση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο την καταγραφή και χαρτογραφική αποτύπωση του πολιτιστικού τοπίου της περιοχής της λίμνης Στυμφαλίας για το διάστημα της τελευταίας 35ετίας.

Οι συνεργασίες με τρίτους φορείς και η παροχή επιστημονικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε εθνικούς και δημόσιους φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικές μονάδες, ΚΠΕ, νέους επιστήμονες, ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες κατόπιν αιτήματός τους βοηθούν στην προετοιμασία πολιτιστικών αγαθών και δράσεων και ενισχύουν την εκπόνηση εργασιών σχετικών με τις θεματικές του ΠΙΟΠ.

Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη σε ζητήματα μουσειακών σπουδών και στην ιστορία της τεχνολογίας


Στο πλαίσιο της παροχής επιστημονικής υποστήριξης του στην ακαδημαϊκή και την ερευνητική κοινότητα το ΠΙΟΠ δημιούργησε μια αμιγώς εξειδικευμένη βιβλιοθήκη που προσφέρει στους ερευνητές ηλεκτρονική πρόσβαση στα επιστημονικά ευρήματα των παρακάτω ολοκληρωμένων ερευνητικών προγραμμάτων του:
 • Πληροφορίες για την τεχνολογία μέσα από Αρχεία και Βιβλιοθήκες της Βενετίας
 • Τεχνολογία ελληνικών μουσικών οργάνων

Υποστήριξη της ιστορικής έρευνας


Το Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ λειτουργεί σε υλοποίηση συναφούς καταστατικού στόχου του Ιδρύματος συμβάλλοντας στην εταιρική υπευθυνότητα του Ομίλου Πειραιώς σε ζητήματα διαφάνειας και κοινωνικής επιρροής. Το Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ διατηρεί αρχεία σημαντικών ελληνικών τραπεζών, τις οποίες απορρόφησε ο Όμιλος Πειραιώς στο παρελθόν, καθώς και αρχεία φορέων και επιχειρήσεων που συνδέθηκαν μ’ αυτές στη διάρκεια του ιστορικού τους βίου. Φυλάσσει 7 αρχεία τραπεζών, 5 αρχεία κρατικών οικονομικών οργανισμών, 55 αρχεία επιχειρήσεων, 4 ιδιωτικά αρχεία, 3 αρχεία συλλογικών σωμάτων.

Στόχος της λειτουργίας του Ι.Α. ΠΙΟΠ είναι η ανάπτυξη ενός αρχειακού οργανισμού που να λειτουργεί με τα υψηλότερα οργανωτικά και λειτουργικά πρότυπα και να διακρίνει πολλαπλές ομάδες αποδεκτών καθιστάμενος διαρκώς προσβάσιμος και ελκυστικός και προωθώντας προς αυτές την αξία διατήρησης της μνήμης των κοινωνιών μέσω των αρχειακών πηγών. Επιδιώκοντας την ορθή διάχυση της δημόσιας ιστορίας και την ενδυνάμωση της ιστορικής κουλτούρας, το Αρχείο απευθύνεται, πέραν της ερευνητικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, στην εκπαιδευτική και καλλιτεχνική κοινότητα, το προσωπικό του Ομίλου Πειραιώς, την τοπική κοινωνία αλλά κυρίως στο ευρύτερο κοινό, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατά την τελευταία τετραετία παρέχονται διά της υλοποίησης στο Ι.Α. ΠΙΟΠ ενός πολυσχιδούς φάσματος εκδηλώσεων. Οι δράσεις που αναπτύσσονται στο Ι.Α ΠΙΟΠ το καθιστούν βασικό χώρο έρευνας και φιλοδοξούν να το εγγράφουν διαρκώς στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ωφελούμενοι από τη λειτουργία του Ι.Α. ΠΙΟΠ κατά το 2017 ανέρχονται στους 4.715 (ερευνητές και γενικό κοινό διαφόρων κατηγοριών, καταγεγραμμένων βάσει των συστημάτων επιβεβαίωσης κρατήσεων στις δράσεις και ικανοποίησης χρηστών του Αρχείου).

Διάδοση της επιστήμης και της γνώσης


Το ΠΙΟΠ παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο έργο δημόσιων οργανισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών-κοινωνικών φορέων, πολιτιστικών φορέων, νέων επιστημόνων και ερευνητών παρέχοντάς τους την κεκτημένη γνώση του σε θέματα πολιτισμού. Η υποστήριξη του αφορά επίσης την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών, την οργάνωση δράσεων, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ΠΙΟΠ σε ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης και την εκπόνηση εργασιών σχετικών με τις θεματικές του δράσεις. Σημαντικές είναι οι συνεργασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς.

Έκδοση έργων


Η έκδοση έργων, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων, όπως η ιστορία της τεχνολογίας, η βιομηχανική αρχαιολογία, οι μουσειακές σπουδές, τα πολιτιστικά τοπία, τα ιστορικά κέντρα, η άυλη κληρονομιά, η οικονομική ιστορία, αποτελεί καθοριστικής σημασίας δραστηριότητα για το ΠΙΟΠ. Συγχρόνως, οι εκδόσεις του ΠΙΟΠ υποστηρίζουν κατεξοχήν τον χαρακτήρα και τις δράσεις του Δικτύου θεματικών τεχνολογικών Μουσείων, ενώ συχνά απορρέουν από τα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ή/και από άλλα που είναι σε εξέλιξη ή παρουσιάζονται στο ερευνητικό και το ευρύ κοινό.

Επίσης, περιλαμβάνουν και υποβαλλόμενες μελέτες οι οποίες εναρμονίζονται με τις παραπάνω θεματικές, πάντα με γνώμονα αυτές να κινούνται στο πλαίσιο επίτευξης των καταστατικών στόχων του Ιδρύματος. Η απήχηση των εκδόσεων του ΠΙΟΠ στον επιστημονικό κόσμο εκφράζεται με την επιλογή τους ως πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, ενώ σημαντικές είναι και οι εκδόσεις εκλαϊκευτικού χαρακτήρα. Κατά το έτος 2017 συνεχίστηκε το εκδοτικό έργο του Ιδρύματος με 8 νέες εκδόσεις.