ομιλος τραπεζας πειραιως

Εξοικονόμηση €5 εκατ. ετησίως από περιβαλλοντικά προγράμματα

Το καθαρό οικονομικό όφελος από την υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων είναι €5 εκατ. ετησίως.

Η μελέτη που εκπονήθηκε το 2015 από εξωτερική εταιρεία, υπολόγισε ότι τα ετήσια περιβαλλοντικά προγράμματα της Τράπεζας (εξοικονόμηση ενέργειας και αναλώσιμων, αύξηση της ανακύκλωσης κ.ά.) πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη, συμβάλλουν και στην εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων, μειώνοντας τις λειτουργικές δαπάνες της Τράπεζας.

Η ανάλυση αφορούσε το σύνολο των Οργανωτικών Μονάδων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης ιδιαίτερα σημαντικά οικονομικά οφέλη αποδίδουν οι ακόλουθες δράσεις:

  • Υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων (e-learning).
  • Εγκατάσταση ΒΕMS σε κτήρια διοίκησης.
  • Η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (winbank).
  • Προμήθεια αναγομωμένων μελανιών.
  • Αντικατάσταση φωτιστικών σε καταστήματα.
  • Εφαρμογή Branch Marketing Management (BMM) για την επικοινωνιακή και προωθητική υποστήριξη Καταστημάτων.