ομιλος τραπεζας πειραιως

Περιβαλλοντική Διαδρομή Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Το climabiz επιλέχθηκε ως ένα από τα 15 πιο επιτυχημένα LIFE προγράμματα της Ευρώπης, επί συνόλου περίπου 4.300 προγραμμάτων, των τελευταίων 25 ετών.Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia, διοργάνωσε το συνέδριο «Επιχειρηματικότητα και βιοποικιλότητα σε περιοχές Natura 2000: Προχωρώντας μπροστά», καταλήγοντας στη Δήλωση LIFE-Stymfalia, που αναγνωρίζει τις δυνατότητες αειφόρου ανάπτυξης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την ευρεία, παγκόσμια αποδοχή τους, έχει προσδιορίσει τους πιο σχετικούς Στόχους για τον Όμιλο, αποτελώντας αρωγό στην ευδοκίμηση του φιλόδοξου αυτού σχεδίου με χρονοδιάγραμμα επίτευξης το 2030.