ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Ηλεκτρονική Τραπεζική

Η προώθηση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως και το Περιβάλλον, αποτελούν στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου. Η συνεχώς αυξανόμενη προτίμηση -ιδιαίτερα τα 3 τελευταία χρόνια- των πελατών της Τράπεζας σε εναλλακτικά κανάλια, όπως οι συναλλαγές μέσω winbank, ATMs, της πλατφόρμας easypay, καθώς και η χρήση του Phone, Mobile και SMS Banking, παρουσιάζουν, εκτός των άλλων, και περιβαλλοντικά οφέλη. Με δεδομένο ότι οι συναλλαγές αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στα καταστήματα, με τη χρήση ηλεκτρονικών καναλιών, εξοικονομείται χρόνος, χρήμα και χαρτί. Tο 2011 πραγματοποιήθηκαν περίπου 28 εκατ. τέτοιες συναλλαγές και το περιβαλλοντικό όφελος υπολογίστηκε σε 145 τόνους χαρτί. Δηλαδή με την χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής, αποφεύχθηκε η κοπή δένδρων που αντιστοιχούν περίπου σε 70 στρέμματα δάσους.