ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά σε κτήρια της Τράπεζας

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μία από τις πιο εξελιγμένες και "καθαρές για το περιβάλλον" τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού στις μέρες μας. Χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία που αποτελεί την πλέον διαθέσιμη πηγή ενέργειας στον πλανήτη και παράγουν ηλεκτρισμό. Η Τράπεζα Πειραιώς θέλοντας να συνεισφέρει στην προσπάθεια αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών προχώρησε στην πιλοτική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος περίπου 45 ΚW σε 4 κτήριά της. Με τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η Τράπεζα Πειραιώς θα παράγει "καθαρή" ηλεκτρική ενέργεια αποφεύγοντας την έκλυση 56 τόνων CO2 το χρόνο, δηλαδή, όσο θα απορροφούσαν περίπου 4.200 δέντρα σε ένα χρόνο.

Ενεργειακός Έλεγχος

Η Τράπεζα Πειραιώς εγκατέστησε το 2008 ένα πιλοτικό σύστημα ενεργειακού ελέγχου -Building Energy Management System (BEMS)- σε 38 καταστήματα και κτήρια κατανεμημένα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Πλέον, σε όλα τα ανακαινιζόμενα κτήρια και καταστήματα τοποθετούνται BEMS και έως το 2015 έχουν τοποθετηθεί σε 180 σημεία. Τα BEMS καταγράφουν και ελέγχουν κατάλληλα επιλεγμένες παραμέτρους. Συγκεκριμένα, μέσω των BEMS ελέγχονται πλήρως τα εξής:

  • Ο φωτισμός ασφαλείας και οι εξωτερικές πινακίδες.
  • Ο κλιματισμός: ενεργοποίηση και σβέση του κλιματισμού ανάλογα με την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία καθώς και τις ώρες λειτουργίας του κτηρίου, εμφάνιση προειδοποιητικών μηνυμάτων (alarm) σε περίπτωση βλάβης.
  • Ο εξαερισμός: χρονοπρογραμματισμός σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας του κτηρίου.
  • Οι βλάβες σε πραγματικό χρόνο, ενώ πραγματοποιείται και αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων (alarm).

Η εγκατάσταση των συστημάτων αυτών εκτιμάται ότι συμβάλει στην εξοικονόμηση 430 ΜWh/χρόνο (αποφυγή έκλυσης 365 τόνων CO2/χρόνο) με τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις στην ενεργειακή διαχείριση των κτηρίων της Τράπεζας. Η δράση αυτή ξεκίνησε στην Τράπεζα με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Green Building.

Τηλεδιαχείριση Φωτισμού

310 καταστήματα της Τράπεζας εξυπηρετούνται από σύστημα "Remote Light Control", για την τηλεδιαχείριση του εξωτερικού φωτισμού (πινακίδες), του φωτισμού ασφαλείας και των μηχανημάτων εξαερισμού. Αποτέλεσμα της δράσης αυτής ήταν το 2008 η μείωση της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης στα κτήρια κατά 5,5%.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Green Light, ενώ η Τράπεζα βραβεύτηκε για την εφαρμογή που έκανε στο κτήριο Διοίκησης της Λ. Συγγρού 87.

Τοποθέτηση Αισθητήρων

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί την πλέον σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση για το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα της Τράπεζας. Ο αρμόδιος Τομέας Ευθύνης της Τράπεζας προχωρά σε ανακαινίσεις και στο πλαίσιο αυτών σχεδιάζονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση αισθητήρων παρουσίας – απουσίας στους χώρους των WC. Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.