ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Πράσινες Προμήθειες

Ο τρόπος παραγωγής ενός προϊόντος -από την απόκτηση των πρώτων υλών που απαιτούνται για τη δημιουργία του, μέχρι και το σημείο όπου όλα τα υλικά επιστρέφονται στη Γη- μπορεί να επιφέρει, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο, περισσότερες ή λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος περιλαμβάνουν συνήθως την εξαγωγή και επεξεργασία πρώτων υλών, την κατασκευή, τη μεταφορά, τη διανομή, τη χρήση, τη συντήρηση του προϊόντος και τέλος, τη διαχείριση των αποβλήτων. Όλα αυτά τα στάδια αποτελούν τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, κατά τον οποίο καταναλώνεται ενέργεια, χρησιμοποιούνται σύνθετα υλικά και δημιουργούνται απόβλητα.

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο "πράσινες προμήθειες" ενός οργανισμού, δημόσιου ή και ιδιωτικού, εννοούμε ότι οι αγοραστές λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ενός προϊόντος πριν το αγοράσουν.

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχει ενσωματώσει στην πολιτική των προμηθειών της πράσινα κριτήρια, αφού όλες οι ανάγκες της σε χαρτί Α3 και Α4 καλύπτονται με ανακυκλωμένο, μη χλωριωμένο χαρτί, ο στόλος εταιρικών οχημάτων έχει αντικατασταθεί με οχήματα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου, ενώ ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός αντικαθίσταται σταδιακά από συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής πράσινων προμηθειών, το 2014 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο νέα περιβαλλοντικά προγράμματα. Το πρώτο αφορά την προμήθεια χαρτιού πιστοποιημένου κατά FSC1 για την εκτύπωση λογαριασμών που αποστέλλονται στους πελάτες (statements και φάκελοι). Το δεύτερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα αφορά τη χρήση περιβαλλοντικά πιστοποιημένων απορρυπαντικών προϊόντων (με την αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιβαλλοντική πιστοποίηση eco label) σε πέντε Κτήρια Διοίκησης της Τράπεζας και στα γραφεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς.


1 FSC (Forest Stewardship Council), Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών. Αποστολή του είναι η διασφάλιση της διαχείρισης των δασών με υπεύθυνο κσι ορθό τρόπο ώστε να προστατεύονται οι φυσικοί βιότοποι και να προασπίζονται τα δικαιώματα των τοπικών κοινωνιών.

Ανακυκλωμένο, μη χλωριωμένο χαρτί

Εντυπωσιακά είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση ανακυκλωμένου και μη χλωριωμένου χαρτιού στην Τράπεζα Πειραιώς από το 2006 μέχρι και το 2015. Με τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού δεν χρειάστηκε να κοπούν περισσότερα από 106.000 δέντρα, ενώ αποφεύχθηκε η κατανάλωση ενέργειας κατά 24.500.000 κιλοβατώρες και η κατανάλωση νερού κατά 189.000.000 λίτρα.

Αντικατάσταση εταιρικού στόλου οχημάτων

Στο πλαίσιο του προγράμματος πράσινων προμηθειών, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σταδιακά στην αντικατάσταση του εταιρικού στόλου συμβατικών οχημάτων, με οχήματα χαμηλών εκπομπών CO2. Με βάση τη μέση απόσταση που διανύουν τα αυτοκίνητα του στόλου της Τράπεζας Πειραιώς, το ετήσιο κόστος σε κατανάλωση για ένα αυτοκίνητο χαμηλών εκπομπών είναι κατά 36% μειωμένο σε σύγκριση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο αντίστοιχου κυβισμού.

Διανύοντας τη μέση απόσταση που πραγματοποιεί ένα αυτοκίνητο του στόλου της Τράπεζας Πειραιώς σε ένα χρόνο με ένα αυτοκίνητο χαμηλών εκπομπών (109 γρ./χλμ.), αποφεύγεται η εκπομπή 1 τόνου CO2, σε σχέση με άλλο συμβατικό αυτοκίνητο αντίστοιχου κυβισμού. Η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με το έργο απορρόφησης CO2 που παρέχουν 75 δέντρα σε ένα χρόνο.

Με τη χρήση αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών, η Τράπεζα Πειραιώς, γλυτώνει το έργο απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα που παρέχουν σε ένα χρόνο 26.250 δέντρα.