ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Ανακύκλωση χαρτιού

Έχει υπολογιστεί ότι ο κάθε εργαζόμενος στην Τράπεζα καταναλώνει σε ετήσια βάση περίπου 100 κιλά χαρτιού. Το χαρτί αυτό περιλαμβάνει χαρτί εκτύπωσης Α3 και Α4, τραπεζικά έντυπα συναλλαγών, εφημερίδες και αλλά αναλώσιμα ήδη χαρτιού. Η χρήση του χαρτιού στον Τομέα των Υπηρεσιών είναι αναπόφευκτη, αποτελεί δε μία από τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του Τομέα. Από τους 1500 περίπου τόνους χαρτιού που καταναλώνει η Τράπεζα Πειραιώς ετησίως, παραπάνω από το μισό είναι χαρτί εκτύπωσης Α3 και Α4, ανακυκλωμένο και μη χλωριωμένο με μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον σε σχέση με το υπόλοιπο.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταβάλει μία μεγάλη προσπάθεια για την ανακύκλωση του χαρτιού που απορρίπτεται και έχει εφαρμόσει συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης στις υποδομές της. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού τοποθέτησε κάδους ανακύκλωσης χαρτιού σε όλα τα Καταστήματα καθώς και σε όλα τα Κτήρια Διοίκησης. Από το 2006 έως το 2015 η Τράπεζα Πειραιώς έχει συνολικά ανακυκλώσει πάνω από 3.700 τόνους χαρτιού.

Ανακύκλωση μελανοδοχείων & τόνερ

Έχει υπολογιστεί ότι στην Τράπεζα Πειραιώς ο κάθε εργαζόμενος καταναλώνει περίπου 3-4 μελάνια και τόνερ ετησίως. Χρειάζονται 3,1 λίτρα πετρελαίου για την κατασκευή του πλαστικού μέρους ενός μελανοδοχείου, ενώ εκπέμπονται 8,6 κιλά CO2. Επιπλέον, ένα μελανοδοχείο χρειάζεται πάνω από 450 χρόνια για να αποσυντεθεί. Η κατανάλωση των μελανοδοχείων και τόνερ είναι εξίσου σημαντική με αυτή του χαρτιού, για το λόγο αυτό και η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε προγράμματα συλλογής των άδειων μελανιών και στη διάθεσή τους σε ειδικό φορέα για επαναχρησιμοποίηση. Σε όλα τα Καταστήματα και Κτήρια Διοίκησης εφαρμόζεται πρόγραμμα συλλογής και επαναχρησιμοποίησης / ανακύκλωσης μελανοδοχείων και τόνερ και από το 2008 έως και το 2015 διατέθηκαν για επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση περισσότερα από 72.500 τεμάχια.

Ανακύκλωση μπαταριών

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεισφέρει στην προσπάθεια ανακύκλωσης μπαταριών τοποθετώντας σε όλο το Δίκτυο των Καταστημάτων της και τα κτήρια Διοίκησης, τους ειδικά διαμορφωμένους κάδους της ΑΦΗΣ. Η συμμετοχή στην ανακύκλωση μπαταριών δεν περιορίζεται μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας αλλά παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και στο ευρύτερο κοινό. Από το 2006 έως και το 2015 η Τράπεζα Πειραιώς έχει συνολικά ανακυκλώσει πάνω από 47,3 τόνους μπαταριών.

Ανακύκλωση ΑΗΗΕ

Από το 2007 έως και το 2015 η Τράπεζα Πειραιώς έχει παραδώσει στην "Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε." πάνω από 248 τόνους ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός αυτός αποτρέπει μεγάλες ποσότητες από ιδιαίτερα επικίνδυνα υλικά να καταλήξουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε διάφορες συσκευές είναι: Μόλυβδος, Νικέλιο, Κάδμιο, Υδράργυρος κ.ά.