ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Μείωση Μετακινήσεων

E-learning

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα και ανάμεσα στις πρώτες στην Ευρώπη που επένδυσε σημαντικά στο e-learning (ηλεκτρονική εκπαίδευση) ως εργαλείο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της. Με το e-learning αποφεύγονται οι μετακινήσεις του προσωπικού για λόγους εκπαίδευσης, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τη χρονική περίοδο 2008 – 2015 με ανάθεση 310.000 μαθημάτων e-learning αποφεύχθηκαν 38.500.000 χιλιόμετρα με αυτοκίνητο.