ομιλος τραπεζας πειραιως

Ευρωπαϊκά προγράμματα

LIFE-Stymfalia

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της πολιτικής, ανέλαβε την υλοποίηση προγράμματος για την προστασία της λίμνης Στυμφαλίας, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia, έχει ως βασικό σκοπό την αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και τη μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της, μέσω της συστηματικής αναχρηματοδότησης που θα εξασφαλίζεται από την αξιοποίηση της βιομάζας των καλαμιών. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 4 χρόνια. Εταίροι είναι το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), ο Δήμος Σικυωνίων, η ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα αναμένεται να δώσει λύσεις στο Ευρωπαϊκό πρόβλημα της χρηματοδότησης των περιοχών Natura 2000.

www.lifestymfalia.gr

Climabiz

Η κλιματική αλλαγή που προκύπτει από την ανθρώπινη δραστηριότητα, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και έχει ήδη σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Οι διάφοροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας μπορούν να επηρεαστούν τόσο θετικά όσο και αρνητικά από την κλιματική αλλαγή. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, είτε λόγω της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών, είτε διότι αλλάζει η συμπεριφορά των καταναλωτών που πλέον προτιμούν προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλής έντασης άνθρακα.

Από το 2010, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί το τριετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα climabiz, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και τη Face3ts, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE+. Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό να προετοιμάσει την αγορά, έτσι ώστε να προσαρμοστεί έγκαιρα στις νέες συνθήκες και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

www.climabiz.gr

GREENbanking4Life

Κινητήριος δύναμη για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς υπήρξε το πρόγραμμα GREENbanking4Life, το οποίο με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέτυχε όχι μόνο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και τη διάδοση της τεχνογνωσίας που απέκτησε σε άλλους ενδιαφερόμενους. Σκοπός του GREENbanking4Life ήταν η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Τράπεζας Πειραιώς τόσο από την εσωτερική της λειτουργία όσο και από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, καθώς και η μετάδοση της τεχνογνωσίας σε άλλες επιχειρήσεις ή θυγατρικές της, όπως και στο ευρύτερο κοινό. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, που ήταν ο δικαιούχος, με εταίρο την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ).

www.greenbanking.gr