ομιλος τραπεζας πειραιως

Λοιπές χώρεςΑνακοίνωση νομικού περιεχομένου - Σημαντικό

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΑΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟΠΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτή την ανακοίνωση - αφορά όλους όσοι επισκέπτονται αυτή την ιστοσελίδα. Η ανακοίνωση που ακολουθεί μπορεί να τροποποιείται ή ενημερώνεται συνεχώς. Κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα παρακαλείσθε να διαβάζετε εκ νέου την παρούσα ανακοίνωση. 

Η ανάγνωση/χρήση αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να μην είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία σε κάποιες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Οι μετοχές για τις οποίες γίνεται λόγος στις πληροφορίες δεν έχουν εγκριθεί και δεν πρόκειται να εγκριθούν σύμφωνα με το Securities Act ούτε μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν εντός των ΗΠΑ εκτός εάν η συναλλαγή δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις έγκρισης του Securities Act των ΗΠΑ ή έχει εξαιρεθεί από αυτές και υπάρχει συμμόρφωση με τις περί κινητών αξιών διατάξεις κάθε κράτους.

Εάν δεν σας επιτρέπεται να διαβάσετε το υλικό σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας ή αν έχετε αμφιβολία αναφορικά με το αν σας επιτρέπεται ή όχι να διαβάσετε αυτό το υλικό, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Προχωρώντας στην ανάγνωση του υλικού στο οποίο δίνεται πρόσβαση μέσα από αυτή την πύλη, μας δηλώνετε ότι δεν είστε εγκατεστημένος στις ΗΠΑ ή σε άλλη δικαιοδοσία στην οποία δεν επιτρέπεται αυτή η προσφορά ή πρόσκληση/προτροπή (πιθανοί αναγνώστες αυτού του υλικού παρακαλούνται να ενημερωθούν σχετικά και να συμμορφωθούν με τις σχετικές απαγορεύσεις) και συμφωνείτε ότι δεν θα διαβιβάσετε ή άλλως αποστείλετε τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα σε πρόσωπα εγκατεστημένα στις ΗΠΑ ή για δημοσίευση σε έντυπα ευρείας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ ή άλλες απαγορευμένες δικαιοδοσίες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή πρόσκληση για πώληση ή έκδοση μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ούτε προτροπή για αγορά ή προεγγραφή για μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και δεν αποτελούν πρόταση για σύναψη σύμβασης ούτε επενδυτική συμβουλή σχετικά με τις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς.

Αποδέχομαι τα παραπάνω                             Δεν αποδέχομαι τα παραπάνω