ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Τραπεζικές Λύσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει και εξελίσσει τη σειρά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών της για να καλύπτουν όλο το φάσμα τραπεζικών αναγκών του ιδιώτη, σήμερα και στο μέλλον. Στόχος κάθε τραπεζικής λύσης που προτείνουμε είναι ο ιδιώτης να είναι κύριος των οικονομικών του.

Καταθετικά Προϊόντα

Για να διαχειρίζεται τα οικονομικά του, να προγραμματίζει και να επιτυγχάνει τους οικονομικούς στόχους του:
 • Αποταμιευτικοί λογαριασμοί
 • Τραπεζικοί λογαριασμοί για τις καθημερινές ανάγκες και συναλλαγές
 • Λογαριασμοί μισθοδοσίας και σύνταξης
 • Προθεσμιακές καταθέσεις με υψηλά επιτόκια καταθέσεων
 • Σύνθετα καταθετικά προγράμματα

Κάρτες

Για να διευκολύνεται με ασφαλείς τρόπους στις συναλλαγές του:
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Προπληρωμένες Κάρτες
 • Χρεωστικές κάρτες

Δάνεια

Για να χρηματοδοτεί με βιώσιμες λύσεις τις ανάγκες του:
 • Στεγαστικά Δάνεια
 • Καταναλωτικά Δάνεια
 • Πράσινα Δάνεια

Πράσινες Λύσεις

Για μια ζωή φιλικότερη προς το περιβάλλον:
 • Πράσινα Δάνεια
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Καθοδήγηση στα πράσινα καταστήματα και στα πράσινα σημεία εξυπηρέτησης

Λοιπές Τραπεζικές Υπηρεσίες

Για να καλύπτει με ασφάλεια όλες τις τραπεζικές ανάγκες του:
 • Υπηρεσίες Καθημερινής Τραπεζικής
 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
 • Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες

Λύσεις Personal Banking

Ένα νέο μοντέλο τραπεζικής συνεργασίας για τους Personal πελάτες μέσω του προγράμματος Πειραιώς Αξία Personal Banking:
 • Υπηρεσίες Προσωπικού Συνεργάτη
 • Οργάνωση και Διαχείριση Οικονομικών
 • Απλοποίηση Καθημερινής Τραπεζικής
 • Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι
 • Προνομιακή Τιμολόγηση