ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Ασφαλιστικές Λύσεις

O Όμιλος Πειραιώς καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες ασφάλισης σε κάθε πτυχή της ζωής του ιδιώτη. Η υψηλή τεχνογνωσία bancassurance της Τράπεζας ενισχύεται από τις στρατηγικές συνεργασίες της με επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος μας είναι τα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρουμε να συνδυάζουν υψηλή ποιότητα ασφαλιστικών υπηρεσιών με χαμηλά ασφάλιστρα.

Ασφαλιστικά Προϊόντα

  • Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας
  • Ασφαλιστικά προϊόντα Σύνταξης
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου, Ακίνητης Περιουσίας, Σκάφους
  • Ασφάλιση αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος και άλλες γενικές ασφαλίσεις

Διαμεσολάβηση σε Ασφαλιστικές Συμβάσεις

  • Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές καλύψεις
  • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με χαμηλά ασφάλιστρα
  • Ασφαλιστικά προϊόντα για ιδιώτες πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Ασφαλιστικά προϊόντα για ιδιώτες που δεν είναι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση