ομιλος τραπεζας πειραιως

Leasing


O Όμιλος Πειραιώς προσφέρει βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες λειτουργικές μισθώσεις αυτοκινήτων στον ιδιώτη. Στόχος μας είναι με το leasing να προσφέρουμε μια αποτελεσματική εναλλακτική στην αυξημένη φορολογία που βαρύνει την ιδιοκτησία αυτοκινήτου.

Μισθώσεις Αυτοκινήτων

  • Βραχυχρόνιες μισθώσεις αυτοκινήτων σε ιδιώτες
  • Μακροχρόνιες μισθώσεις αυτοκινήτων σε ιδιώτες