ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Λύσεις Private Banking

Το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς εξειδικεύεται στην παροχή ενός ολοκληρωμένου φάσματος επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική και στη διεθνή χρηματαγορά. Το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και με την τεχνογνωσία, τη σύγχρονη υποδομή, τη δυναμική παρουσία και υποστήριξη που της παρέχει ο μεγαλύτερος τραπεζικός Όμιλος στην Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου επενδυτικές υπηρεσίες, σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών της.

Διαχείριση Επενδύσεων

  • Απλή εκτέλεση εντολών σε πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις για τις επενδύσεις τους
  • Υπηρεσίες Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών για την τακτική παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σας και την παροχή Εξατομικευμένων προτάσεων για καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες
  • Διαχείριση Απεριορίστου Εντολής για την ανάθεση του χαρτοφυλακίου σας σε εξειδικευμένα και ειδικά πιστοποιημένα στελέχη στη διαχείριση χαρτοφυλακίων